بلامانع بودن نقل و انتقال پلاک ۱۰/۲

به اطلاع همکاران ارجمند میرساند

با توجه به دستور مقام محترم قضائی و همچنین پلیس محترم امنیت قضائی به شماره نامه 01/21003811/244 مورخ 1402/08/06 به اطلاع کلیه اعضای مشاورین املاک سطح شهر اهواز می رساند نقل و انتقال املاک به پلاک ثبتی 10/2 بخش 6 اهواز بلامانع می باشد.

همچنین بررسی کنید

ممنوعیت معامله پلاک ثبتی ۶ بخش ۸ اهواز

همکاران محترم مشاورین املاک با سلام در راستای اجرای دستورات بازپرس محترم شعبه ۲۱ دادسرای …