سوالات متداول

از بخش نرخنامه شما می توانید نرخنامه مشاورین املاک و نحوه محاسبه آن را مشاهده فرمائید.

شاکی (ذینفع قرارداد) می‌بایست با مدارک شناسایی و مستندات مربوطه، روزهای سه شنبه هر هفته به واحد شکایت اتحادیه مراجعه نماید.

طبق ماده 24 قانون پیش فروش، مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت نمایند و نمی‌توانند راساً مبادرت به تنظیم قرارداد پیش فروش نمایند.

 فسخ یا اقاله قرارداد تاثیری در حق الزحمه مشاوران املاک ندارد.

اخذ بیعانه از متعاملین قرارداد، توسط مشاورین املاک در حساب مشاور املاک ممنوع می‌باشد و قابلیت شکایت و پیگیری در اتحادیه را دارد.

کمیسیون املاک بر اساس میزان مقرر در تعرفه می‌باشد لذا اخذ مازاد بر تعرفه ممنوع می باشد و قابلیت شکایت و پیگیری در اتحادیه را دارد.

 نگهداری قرارداد طرفین پس از امضاء متعاملین در واحد صنفی ممنوع می‌باشد و همچنین مشاور املاک موظف است تصویر اسناد و مدارکی که در قرارداد به آن استناد شده و ممضی به امضاء طرفین قرارداد می باشد را تا 5 سال در واحد صنفی خویش نگهداری نماید در غیر اینصورت قابلیت شکایت و پیگیری در اتحادیه را دارد.

 اخذ کدرهگیری جهت قرارداد تنظیمی الزامیست در غیر اینصورت قابلیت شکایت و پیگیری در اتحادیه را دارد.

 قیمت گذاری بر عهده مشاوران املاک نمی باشد و مشاور املاک دخل و تصرفی در آن ندارد.

خیر، اختلافات موجر و مستاجر مربوط به مراجع قضایی می باشد.

قراردادهای پرینتی و هولوگرام دار از مورخ 1402/06/05 در شهر اهواز رایج و قراردادهای ما قبل این تاریخ به قوت خود باقیست.

خیر؛ نوشتن قرارداد دستی برای مشاورین املاک مجاز نیست و از لحاظ صنفی تخلف محسوب شده و در اتحادیه قابل پیگیری است.