فایلهای آموزشی نحوه تنظیم قراردادهای خام

همکاران محترم

با توجه به پرینتی شدن تمامی قراردادهای تنظیمی فایلهای آموزشی نحوه تنظیم قراردادهای خام و ثبت آنها در سامانه املاک مستغلات و جهت پیرینت کدرهگیری و قراردادها در ذیل قرار گرفت- خواهشمند است مطالعه فرموده تا در تنظیم قراردادهای خام و پس از آن وارد نمودن اطلاعات در سامانه مشکل و ابهامی نباشد.