هیات مدیره اتحادیه املاک کلانشهراهواز

در اجرای تبصره 4 ماده 22 قانون نظام صنفی و مقررات مربوطه با توجه به جایگزینی عضو البدل انتخابات اتحادیه صنف مشاورین املاک شهرستان اهواز که در تاریخ 1402/07/12 برگزار گردیده هیات مدیره و بازرس به شرح ذیل از تاریخ 1401/10/19 برای مدت باقی مانده تا تاریخ 1405/07/12 عهده دار مسئولیت اتحادیه می‌‌باشند:

مهدی بلدی

مهدی بلدی

رئیس اتحادیه

منوچهر برون

منوچهر برون

نایب اول

نوروز جامعی

نوروز جامعی

نایب دوم

علیرضا نیکو راد

علیرضا نیکو راد

دبیر

مصطفی عیدی شیخ رباط

مصطفی عیدی شیخ رباط

خزانه دار

علی مشرف زاده

علی مشرف زاده

عضو هیات

بهمن بارانی

بهمن بارانی

عضو هیات

سیدحسن موسوی نیکو

سیدحسن موسوی نیکو

بازرس هیات مدیره

همچنین بررسی کنید

الزام به دریافت کد رهگیری و دریافت هولوگرام

الزام اخذ کدرهگیری و پرینتی شدن قراردادها

با توجه به الزام اخذ کدرهگیری و پرینتی شدن قراردادها از مورخ 1402/06/05 ؛ واحدهای …