هیات مدیره اتحادیه املاک کلانشهراهواز

باسلام

با توجه به آخرین انتخابات انجام شده در سال 1401 و تغییر در اعضای هیات مدیره اتحادیه صنف مشاورین املاک اهواز

اعضای هیات مدیره بشرح ذیل اعلام میگردد.

  • رئیس: آقای مهدی بلدی

  • نائب رئیس اول: آقای آرمین حسین زاده

  • نائب رئیس دوم: آقای منوچهر برون

  • دبیر: آقای نوروز جامعی

  • خزانه دار: آقای علیرضا زیتون

  • عضو هیات مدیره : آقای مصطفی شیخ رباط

  • عضو هیات مدیره: آقای علی مشرف زاده

  • بازرس هیات مدیره: آقای سیدحسن موسوی نیکو

همچنین بررسی کنید

موجران مکلف به ثبت قرارداد اجاره در سامانه ثبت اسناد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر : مجلس تصویب کرد موجران املاک مسکونی مکلفند قرارداد اجاره املاک …