هیات مدیره اتحادیه املاک کلانشهراهواز

باسلام

با توجه به آخرین انتخابات انجام شده در سال1401 مورخ  1401/07/12 و تغییر در اعضای هیات مدیره اتحادیه صنف مشاورین املاک اهواز

اعضای هیات مدیره بشرح ذیل اعلام میگردد.

• رئیس: آقای مهدی بلدی
مهدی بلدی
• نائب رئیس اول: آقای منوچهر برون
منوچهر برون
• نایب رئیس دوم : آقای نوروز جامعی
نوروز جامعی
• دبیر: آقای علیرضا زیتون
علیرضا نیکو راد
• خزانه دار : آقای مصطفی شیخ رباط
مصطفی عیدی شیخ رباط
• عضو هیات مدیره: آقای علی مشرف زاده
علی مشرف زاده

عضو هیات مدیره: آقای بهمن بارانی

بهمن بارانی
• بازرس هیات مدیره: آقای سیدحسن موسوی نیکو
سیدحسن موسوی نیکو

همچنین بررسی کنید

بلامانع بودن نقل و انتقال پلاک ۱۰/۲

به اطلاع همکاران ارجمند میرساند با توجه به دستور مقام محترم قضائی و همچنین پلیس …