نصب کیو آر کدQRCODE در مدخل وردی واحد صنفی

با توجه به مصوبه یکصد و بیست و ششمین جلسه هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور با موضوع نصب QRCODE برای واحد های صنفی مقتضی است کلیه مشاورین املاک با وارد شدن به لینک ذیل QRCODE (کیو آر کد) پروانه کسب خود را دریافت؛

دریافت کیو آر کد QRCODE

و در مدخل وردی واحد صنفی به نحوی که برای کلیه مراجعین امکان اسکن آن فراهم باشد نصب نمایند.

همچنین بررسی کنید

بخشنامه ستاد کرونا

بخشنامه ستاد کرونا (فعالیت یا تعطیلی واحدهای صنفی)

بخشنامه ستاد کرونا (فعالیت یا تعطیلی واحدهای صنفی)