در خصوص انعقاد هرگونه قرارداد و یا ارائه خدمات به اتباع بیگانه

همکاران عزیز و ارجمند

باسلام

      احتراما عطف بنامه های شماره 11977/21/م و/1400 مورخ 28/9/1400 معاونت محترم مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و عطف به نامه شماره 0009002762/11/14 مورخ 3/9/1400 پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا در خصوص مفاد قانونی مدنی (مواد 967، 966، 961، 8) اصل 153 قانون اساسی که (هرگونه قرارداد که موجب سلطه اقتصادی بیگانه و منابع طبیعی و اقتصادی و…گردد، ممنوع است) و با توجه به ضوابط انتظامی اختصاصی مشاوران املاک که ( در صورت ارائه هرگونه خدمات به اتباع خارجی اعم از خرید، فروش، رهن ، اجاره مسکن و… مراتب در اسرع وقت به پلیس نظارت بر اماکن عمومی منعکس گردد) مقتضی است به منظور جلوگیری از بروز هرگونه تبعات سوء امنیتی و اجتماعی، ضمن رعایت قوانین و ضوایط جاری، قبل از انعقاد هرگونه قرارداد و یا ارائه خدمات به اتباع بیگانه، مراتب را به پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان و یا شهرستان اعلام نمائید.

با تشکر

رئیس اتحادیه املاک اهواز

قنبر علی زنگنه

همچنین بررسی کنید

بخشنامه ستاد کرونا

بخشنامه ستاد کرونا (فعالیت یا تعطیلی واحدهای صنفی)

بخشنامه ستاد کرونا (فعالیت یا تعطیلی واحدهای صنفی)