فرم بازدید

همکاران محترم مشاورین املاک کلانشهر اهواز

باسلام

از تاریخ 1403/04/15 کلیه مشاورین املاک می‌بایست قبل از دلالت مراجعین به بازدید از ملک مورد نظر فرم بازدید را به امضاء بازدید کننده برسانند.

همچنین بررسی کنید

مشاوران املاک نمیتوانند مبادرت به تنظیم سند عادی قرارداد نمایند

مشاوران املاک نمیتوانند مبادرت به تنظیم سند عادی قرارداد نمایند

همکاران عزیز با توجه به مفاد نامه شماره 56152/1403 مورخ 1403/03/26 سازمان ثب اسناد و …