مشاوران املاک نمیتوانند مبادرت به تنظیم سند عادی قرارداد نمایند

همکاران عزیز با توجه به مفاد نامه شماره 56152/1403 مورخ 1403/03/26 سازمان ثب اسناد و املاک کشور مبنی بر انتشار قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول (مصوب 1403/02/26 )مجمع تشخیص مصلحت نظام در روزنامه رسمی مورخ 1403/03/17 و همچنین حسب ماده(2) قانون مدنی اصلاحی (1348/09/28) و لازم الاجرا بودن آن در سراسر کشور، به آگاهی می‌رساند؛

با توجه به اینکه فرایند ایجاد مقدمات لازم جهت اجرای قانون بطور مستمر در قوه قضائیه با تشکیل جلسات مشترک با دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در حال پیگیری است لذا؛ وفق ماده (11) قانون صدرالذکر مبنی بر “دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی نمی‌توانند در معاملات موضوع ماده (1) این قانون مبادرت به تنظیم سند عادی قرارداد نمایند. متخلفان از حکم این ماده با حکم قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول در مرتبه اول علاوه بر استرداد حق دلالی دریافتی و جریمه‌ای معادل سه برابر آن به تعلیق پروانه کسب به مدت شش ماه و در مرتبه دوم به استرداد حق دلالی دریافتی و جریمه‌ای معادل شش برابر آن و تعلیق پروانه کسب به مدت یک سال و در مرتبه سوم علاوه بر مجازات اخیرالذکر به ابطال پروانه کسب محکوم می‌شوند.

لذا مراتب جهت اجرای به موقع تکلیف محوله در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول بدینوسیله بحضورتان اطلاع رسانی می‌گردد.  

همچنین بررسی کنید

کارت شناسائی

الزام قانونی صدور کارت شناسائی برای افراد تحت پوشش

اعضای محترم مشاورین املاک احتراما، عطف بنامه شماره 11698/د مورخ 1403/04/13 اتاق اصناف اهواز در …