مدارک مورد نیاز پروانه کسب

مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه کسب

 • فتوکپی مدرک تحصیلی لیسانس ( کارشناس حقوق) یا یک نفر کارشناس حقوق با تعهد ثبتی جهت حضور مداوم در دفتر املاک.
 • فتوکپی مدرک تحصیلی متقاضی.
 • فتوکپی سند مالکیت چنانچه متقاضی مالک باشد.

(پایان کار تجاری ملک – سطوح نباشد)

 • فتوکپی قرارداد اجاره در صورتی که مستاجر است و فتوکپی از سند مالکیت و پرینت کد رهگیری. ( تعهد ثبتی نسبت به اجاره نامه طبق فرم ارائه شده از اتحادیه)
 • مساحت ملک 25 مترمربع (همکف) باشد.
 • فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه.
 • فتوکپی کارت ملی.
 • فتوکپی کارت پایان خدمت.
 • فتوکپی از تمام صفحات سند ازدواج.
 • فتوکپی قبض تلفن یا برق.
 • آدرس دقیق پستی.
 • استعلام کد پستی ملک ( از پست مرکزی).
 • سابقه کار ( از دفاتر املاک معتبر).
 • پوشه آویز ( شرکت پومر).

کلیه مدارک الزما برابر اصل شده (دفترخانه) باشند.

ضمنا برای کم کردن از ازدحام در اتحادیه جهت ارائه مدارک در روزهای یکشنبه و چهارشنبه هر هفته مراجعه فرمائید.