نرخنامه

نرخ مصوب کمیسیون مشاورین املاک درکلانشهر اهواز بشرح زیر اعلام می‌گردد:

1 – کمیسیون خرید و فروش؛

  • الف– تا مبلغ 300 میلیون تومان : نیم درصد مبلغ کل معامله از هر طرف معامله
  • ب– تا مبلغ 700 میلیون تومان : 300 میلیون اول نیم درصد و الباقی سی و پنج صدم درصد از هر طرف معامله
  • ج– از مبلغ 700 میلیون تومان به بالا: ضمن رعایت موارد الف و ب؛ الباقی بیست و پنج صدم درصد ار هر طرف معامله

2- کمیسیون اجاره؛

  • یک چهارم اجاره ماهیانه از هر طرف معامله

3- کمیسیون رهن؛

  • هفتاد و پنج صدم درصد معامله از هر طرف معامله

لازم بذکر است که به تمامی موارد بالا 10درصد ارزش افزوده مالیاتی اضافه می‌گردد.

همچنین از شهروندان محترم تقاضا می‌گردد در صورت مشاهد هرگونه تخلف مراتب را با تلفن های ذیل اطلاع دهند؛

سامانه نظارت بر قیمت کالا و خدمات: 124

اتحادیه صنف مشاورین املاک اهواز: 06133911800 الی 06133911802