نرخنامه

نرخ مصوب کمیسیون مشاورین املاک درکلانشهر اهواز بشرح زیر اعلام میگردد:

۱ – کمیسیون خرید و فروش؛

  • الف- تا مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان : نیم درصد مبلغ کل معامله از هر طرف معامله
  • ب- تا مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان : ۳۰۰ میلیون اول نیم درصد و الباقی سی و پنج صدم درصد از هر طرف معامله
  • ج- از مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان به بالا: ضمن رعایت موارد الف و ب؛ الباقی بیست و پنج صدم درصد ار هر طرف معامله

۲- کمیسیون اجاره؛

  • یک چهارم اجاره ماهیانه از هر طرف معامله

۳- کمیسیون رهن؛

  • هفتاد و پنج صدم درصد معامله از هر طرف معامله

لازم بذکر است که به تمامی موارد بالا ۹درصد ارزش افزوده مالیاتی اضافه میگردد.

همچنین از شهروندان محترم تقاضا میگردد در صورت مشاهد هر گونه تخلف مراتب را با تلفن های ذیل اطلاع دهند

سامانه نظارت بر قیمت کالا و خدمات: ۱۲۴                اتحادیه صنف مشاورین املاک اهواز : ۳۳۹۱۱۸۰۱-۰۶۱