بخشنامه ستاد کرونا (فعالیت یا تعطیلی واحدهای صنفی)

بخشنامه ستاد کرونا

(فعالیت یا تعطیلی واحدهای صنفی)

 

بخشنامه ستاد کرونا (فعالیت یا تعطیلی واحدهای صنفی)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.