آیا کارت به کارت مشمول مالیات می‌شود!؟

کارت به کارت کن!

عبارتی که برخی از واحدهای صنفی به تصور رهایی از تور شناسایی درآمد توسط سازمان امور مالیاتی، به مشتریان می‌گویند.برخی از پزشکان و فروشگاه‌های بزرگ هم از دستگاه‌های کارت به کارت استفاده می‌کنند و عملیات جا به جایی وجه را خودشان انجام می‌دهند یا از مشتریان می‌خواهند به جای کارت کشیدن، مبلغ را کارت به کارت کنند

با این اوصاف، آیا کارت به کارت مشمول مالیات می‌شود؟

برای پاسخ به این سئوال، حتما این ویدئو را ببینید و برای دیگران ارسال کنید.

همچنین بررسی کنید

دوره آموزش تنظیم اظهارنامه مالیاتی

دوره آموزش تنظیم اظهارنامه مالیاتی با تدریس سرممیز مالیاتی

اطلاعیه مهم برگزاری دوره آموزش تنظیم اظهارنامه مالیاتی احتراما به اطلاع می‌رساند یک دوره کلاس …