دستورالعمل شورای محترم تامین جهت جلوگیری از معامله

همکاران عزیز و ارجمند

باسلام

      احتراما با توجه بنامه شهرداری محترم منطقه 7 اهواز که بر اساس نامه شورای محترم تامین مورخ 1396/05/08 در مورد ملک پلاک ثبتی 4488/15 به مالکیت آقای حجت ویسی و ملک به پلاک ثبتی شماره 4488/14 به مالکیت آقای محمدرضا صالحی واقع در خیابان هفت آسیآباد پلاک های 102 و 194 صادر گردیده است خواهشمند است هیچگونه معامله ای اعم از ( رهن، اجاره و فروش) صورت نپذیرد. با مشاورین املاک متخلف برخورد قانونی میگردد.

 

نامه شهرداری منطقه 7 اهواز

همچنین بررسی کنید

توافق مالک و مستاجر بر نرخ بالاتر از سقف مجاز، مانعی ندارد

توافق مالک و مستاجر بر نرخ بالاتر از سقف مجاز، مانعی ندارد؛

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: ستاد ملی کرونا میزان مجاز افزایش اجاره بها در …