تگ آرشیو: قرارداد

در خصوص انعقاد هرگونه قرارداد و یا ارائه خدمات به اتباع بیگانه

وزارت راه و شهرسازی

همکاران عزیز و ارجمند باسلام احتراما عطف بنامه های شماره ۱۱۹۷۷/۲۱/م و/۱۴۰۰ مورخ ۲۸/۹/۱۴۰۰ معاونت محترم مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و عطف به نامه شماره ۰۰۰۹۰۰۲۷۶۲/۱۱/۱۴ مورخ ۳/۹/۱۴۰۰ پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا در خصوص مفاد قانونی مدنی (مواد ۹۶۷، ۹۶۶، ۹۶۱، ۸) اصل ۱۵۳ قانون …

بیشتر بخوانید »

تفاوت فسخ و اقاله

تفاوت فسخ و اقاله در چیست؟ در رابطه با مهم ترین تفاوت فسخ و اقاله ابتدا نیاز است به تعریف جامعی از این دو مقوله بپردازیم. اقاله در لغت به معنی نادیده گرفتن و مسامحه می باشد و در اصطلاح به معنی برهم زدن عقدی که دو طرف راضی به انجام آن …

بیشتر بخوانید »