آرشیو ماهیانه:ژانویه 2022

در خصوص انعقاد هرگونه قرارداد و یا ارائه خدمات به اتباع بیگانه

وزارت راه و شهرسازی

همکاران عزیز و ارجمند باسلام احتراما عطف بنامه های شماره ۱۱۹۷۷/۲۱/م و/۱۴۰۰ مورخ ۲۸/۹/۱۴۰۰ معاونت محترم مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و عطف به نامه شماره ۰۰۰۹۰۰۲۷۶۲/۱۱/۱۴ مورخ ۳/۹/۱۴۰۰ پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا در خصوص مفاد قانونی مدنی (مواد ۹۶۷، ۹۶۶، ۹۶۱، ۸) اصل ۱۵۳ قانون …

بیشتر بخوانید »

همکاری با شرکت مخابرات استان خوزستان

همکاران عزیز و ارجمند باسلام احتراما با عنایت به نامه های واصله از اتاق محترم اصناف اهواز و شرکت محترم مخابرات خوزستان مبنی برنیاز به برخی اطلاعات واحدهای صنفی استان خواهشمند است با دو نفر از کارکنان آن شرکت بنام سرکار خانم آرزومند و خانم پریشانی جهت پیگیری موضوع مذکور …

بیشتر بخوانید »